×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

LAJMET

News

Open Call: Erasmus + Mobilities - University of Dubrovnik and Ljubljana

Dear students,


Please see the following announcement for the Erasmus + Mobility scholarships with the University of Lulbljana and Dubrovnik for the upcoming 2018 semester.


The rights to apply have all Bachelor and Master Degree Riinvest students who have completed the first year of studies.


For any information about the application, please check the following links:


Erasmus Dubrovnik

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=822


Erasmus Ljubljana

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/financing/


https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/application_procedure/


The list of documents you need:


CV/ Motivational Letter

English Placement Test

Passport  

Preliminary Selection of Courses

Transcript

Academic Reference


For Master students (extra):


Master Thesis Proposal


Application opens from November 20, 2017.

The deadline is December 1, 2017.

News

Open Call: Erasmus + Mobilities - University of Dubrovnik and Ljubljana

Dear students,


Please see the following announcement for the Erasmus + Mobility scholarships with the University of Lulbljana and Dubrovnik for the upcoming 2018 semester.


The rights to apply have all Bachelor and Master Degree Riinvest students who have completed the first year of studies.


For any information about the application, please check the following links:


Erasmus Dubrovnik

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=822


Erasmus Ljubljana

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/financing/


https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/application_procedure/


The list of documents you need:


CV/ Motivational Letter

English Placement Test

Passport  

Preliminary Selection of Courses

Transcript

Academic Reference


For Master students (extra):


Master Thesis Proposal


Application opens from November 20, 2017.

The deadline is December 1, 2017.

News

Sukses i ri nga stafi dhe studentët e Riinvest-it

Punimi shkencor i ish-studentit tonë Alban Rashiti dhe i profesorit të Departamentit të Shkencave Kompjuterike të Riinvestit, Arben Damoni, do të publikohet në “The 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence”.

Kjo arritje e stafit dhe i të diplomuarve tanë e ri-konfirmon kualitetin e ofruar në këtë institucion; të përgatitur dhe konkurrues në nivele të tilla të larta ndërkombëtare.

Titulli i punimit: Adaption of Levenshtein Algorithm for Albanian Language.

Për më tepër informata lidhur me konferencen, klikoni në http://americancse.org/events/csci2017.

News

Sukses i ri nga stafi dhe studentët e Riinvest-it

Punimi shkencor i ish-studentit tonë Alban Rashiti dhe i profesorit të Departamentit të Shkencave Kompjuterike të Riinvestit, Arben Damoni, do të publikohet në “The 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence”.

Kjo arritje e stafit dhe i të diplomuarve tanë e ri-konfirmon kualitetin e ofruar në këtë institucion; të përgatitur dhe konkurrues në nivele të tilla të larta ndërkombëtare.

Titulli i punimit: Adaption of Levenshtein Algorithm for Albanian Language.

Për më tepër informata lidhur me konferencen, klikoni në http://americancse.org/events/csci2017.

News

NJOFTIM: Punëtoria “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”

Me datën 25 tetor 2017, nga ora 15:00 në bibliotekën e Kolegjit RIINVEST do të mbahet punëtoria e organizuar në kuadër të projektit EUFORIA, “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”. Qëllimi primar i kësaj punëtorie është përvetësimi i teknikave të mësimdhënies përmes përdorimit efektiv të rasteve studimore. Punëtoria do të udhëhiqet nga prof. Paul Sudnik, Profesor i Menaxhimit Ndërkombëtar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Mynihut.
News

NJOFTIM: Punëtoria “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”

Me datën 25 tetor 2017, nga ora 15:00 në bibliotekën e Kolegjit RIINVEST do të mbahet punëtoria e organizuar në kuadër të projektit EUFORIA, “Mësimdhënia Përmes Rasteve Studimore”. Qëllimi primar i kësaj punëtorie është përvetësimi i teknikave të mësimdhënies përmes përdorimit efektiv të rasteve studimore. Punëtoria do të udhëhiqet nga prof. Paul Sudnik, Profesor i Menaxhimit Ndërkombëtar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Mynihut.

EVENTET

2

WORKSHOP: Cyber Security and Privacy

Me datën 12.01.2018 (e premte), nga ora 17:00 – 18:30 do të mbahet punëtoria “Cyber Security and Privacy” në bibliotekën Ekrem Beqiri në Riinvest.


Kjo punëtori ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe stimulimin e të rinjëve dhe të rejave entuziast në fushën e sigurisë së informacionit. Studentët mund të marrin pjesë në grupe prej 3-4 personash, ku edhe do të percaktohet grupi përfaqësues i Riinvestit për garën finale me 26.01.2018, me top 5 kolegjet dhe universitetet e Kosovës.


Rregullat do të sqarohen 10 minuta para punëtorisë.


Grupi fitues do të ketë qasje në fondin prej 3000 eurosh dhe bileta falas për pjesëmarrje në Konferencën Vjetore për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, që mbahet me 24, 25 dhe 26 janar në Hotel Emerald, Prishtinë.

News

2

WORKSHOP: Cyber Security and Privacy

Me datën 12.01.2018 (e premte), nga ora 17:00 – 18:30 do të mbahet punëtoria “Cyber Security and Privacy” në bibliotekën Ekrem Beqiri në Riinvest.


Kjo punëtori ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe stimulimin e të rinjëve dhe të rejave entuziast në fushën e sigurisë së informacionit. Studentët mund të marrin pjesë në grupe prej 3-4 personash, ku edhe do të percaktohet grupi përfaqësues i Riinvestit për garën finale me 26.01.2018, me top 5 kolegjet dhe universitetet e Kosovës.


Rregullat do të sqarohen 10 minuta para punëtorisë.


Grupi fitues do të ketë qasje në fondin prej 3000 eurosh dhe bileta falas për pjesëmarrje në Konferencën Vjetore për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, që mbahet me 24, 25 dhe 26 janar në Hotel Emerald, Prishtinë.

News

3

StartUp - Workshop

Do you have an idea about a product or service and want to develop it? We have good news!


Our friends from UNICEF Innovations Lab Kosovo are organizing StartUP: Social Venture Workshop, from January 19-21, 2018, which is a great opportunity to make your ideas real.


Through this workshop you will be able to:


? Learn more about social entrepreneurship;

? Win up to 5,000 EUR grant and establish you social enterprise;

? Develop products/services that improve your community;

? Become part of social enterprise ecosystem.


For more information on eligibility criteria and the application form, please check www.kosovoinnovations.org/STARTUP


It’s time to make your ideas real! Apply now


Good luck!Connect with the StartUP: Social Venture team:

www.kosovoinnovations.org | startup@kosovoinnovations.org

Facebook | Twitter | Instagram

News

3

StartUp - Workshop

Do you have an idea about a product or service and want to develop it? We have good news!


Our friends from UNICEF Innovations Lab Kosovo are organizing StartUP: Social Venture Workshop, from January 19-21, 2018, which is a great opportunity to make your ideas real.


Through this workshop you will be able to:


? Learn more about social entrepreneurship;

? Win up to 5,000 EUR grant and establish you social enterprise;

? Develop products/services that improve your community;

? Become part of social enterprise ecosystem.


For more information on eligibility criteria and the application form, please check www.kosovoinnovations.org/STARTUP


It’s time to make your ideas real! Apply now


Good luck!Connect with the StartUP: Social Venture team:

www.kosovoinnovations.org | startup@kosovoinnovations.org

Facebook | Twitter | Instagram

News

DEPARTAMENTET

VLERË

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322