×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

LAJMET

News

A je PRO, a KUNDËR?

Thirrje për aplikim! Kolegji Riinvest i fton të gjithë të interesuarit  të aplikojnë për të qenë pjesë e garës së debatit të strukturuar, ndryshe të njohur si “British Parliamentary”. Ky lloj i debatit organizohet në shumë universitete të ndryshme në botë, ndërsa këtë vit edhe Kolegji Riinvest do t’i bashkohet grupit të këtyre universiteteve me një organizim të tillë.

Çka pritet nga Ju?

 • Të ndjekni të gjitha trajnimet dhe simulimet
 • Trajnimet do të organizohen më 5-9 Mars
 • Simulimet do të organizohen më 12 – 21 Mar
 • Të jeni pjesëmarrës i turneut të brendshëm dhe nacional të debatit
 • Të jeni të gatshëm të bëni hulumtime për temat e debatit
 • Të jeni entuziast për punë në grupe.

Cka përfitoni nga ky aktivitet?

 • Zhvillimin e mendimit kritik
 • Aftësi për prezantimin e argumenteve dhe fakteve
 • Zhvillimin e oratorisë dhe paraqitjes publike
 • Mundësi pjesëmarrjeje në debate kombëtare dhe ndërkombëtare.

Fituesit e turnirit që do të mbahet përbrenda Kolegjit Riinvest dhe atij kombëtar, do të fitojnë mundësinë të jenë pjesë e garave që do të organizohen në shtetet e rajonit.

Mos e humbni këtë mundësi!

Për të gjithë të interesuarit që duan t’i bashkangjiten këtij turneu ju lutemi lajmërohuni tek Kryetarja e Unionit Studentor, Lindita Vrajolli: lindita.vrajolli@riinvest.net.

Afati fundit për aplikim është 26 Shkurt 2018.

News

A je PRO, a KUNDËR?

Thirrje për aplikim! Kolegji Riinvest i fton të gjithë të interesuarit  të aplikojnë për të qenë pjesë e garës së debatit të strukturuar, ndryshe të njohur si “British Parliamentary”. Ky lloj i debatit organizohet në shumë universitete të ndryshme në botë, ndërsa këtë vit edhe Kolegji Riinvest do t’i bashkohet grupit të këtyre universiteteve me një organizim të tillë.

Çka pritet nga Ju?

 • Të ndjekni të gjitha trajnimet dhe simulimet
 • Trajnimet do të organizohen më 5-9 Mars
 • Simulimet do të organizohen më 12 – 21 Mar
 • Të jeni pjesëmarrës i turneut të brendshëm dhe nacional të debatit
 • Të jeni të gatshëm të bëni hulumtime për temat e debatit
 • Të jeni entuziast për punë në grupe.

Cka përfitoni nga ky aktivitet?

 • Zhvillimin e mendimit kritik
 • Aftësi për prezantimin e argumenteve dhe fakteve
 • Zhvillimin e oratorisë dhe paraqitjes publike
 • Mundësi pjesëmarrjeje në debate kombëtare dhe ndërkombëtare.

Fituesit e turnirit që do të mbahet përbrenda Kolegjit Riinvest dhe atij kombëtar, do të fitojnë mundësinë të jenë pjesë e garave që do të organizohen në shtetet e rajonit.

Mos e humbni këtë mundësi!

Për të gjithë të interesuarit që duan t’i bashkangjiten këtij turneu ju lutemi lajmërohuni tek Kryetarja e Unionit Studentor, Lindita Vrajolli: lindita.vrajolli@riinvest.net.

Afati fundit për aplikim është 26 Shkurt 2018.

News

Open Call: Erasmus + Mobilities - University of Dubrovnik and Ljubljana

Dear students,


Please see the following announcement for the Erasmus + Mobility scholarships with the University of Lulbljana and Dubrovnik for the upcoming 2018 semester.


The rights to apply have all Bachelor and Master Degree Riinvest students who have completed the first year of studies.


For any information about the application, please check the following links:


Erasmus Dubrovnik

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=822


Erasmus Ljubljana

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/financing/


https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/application_procedure/


The list of documents you need:


CV/ Motivational Letter

English Placement Test

Passport  

Preliminary Selection of Courses

Transcript

Academic Reference


For Master students (extra):


Master Thesis Proposal


Application opens from November 20, 2017.

The deadline is December 1, 2017.

News

Open Call: Erasmus + Mobilities - University of Dubrovnik and Ljubljana

Dear students,


Please see the following announcement for the Erasmus + Mobility scholarships with the University of Lulbljana and Dubrovnik for the upcoming 2018 semester.


The rights to apply have all Bachelor and Master Degree Riinvest students who have completed the first year of studies.


For any information about the application, please check the following links:


Erasmus Dubrovnik

http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=822


Erasmus Ljubljana

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/financing/


https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/application_procedure/


The list of documents you need:


CV/ Motivational Letter

English Placement Test

Passport  

Preliminary Selection of Courses

Transcript

Academic Reference


For Master students (extra):


Master Thesis Proposal


Application opens from November 20, 2017.

The deadline is December 1, 2017.

News

Sukses i ri nga stafi dhe studentët e Riinvest-it

Punimi shkencor i ish-studentit tonë Alban Rashiti dhe i profesorit të Departamentit të Shkencave Kompjuterike të Riinvestit, Arben Damoni, do të publikohet në “The 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence”.

Kjo arritje e stafit dhe i të diplomuarve tanë e ri-konfirmon kualitetin e ofruar në këtë institucion; të përgatitur dhe konkurrues në nivele të tilla të larta ndërkombëtare.

Titulli i punimit: Adaption of Levenshtein Algorithm for Albanian Language.

Për më tepër informata lidhur me konferencen, klikoni në http://americancse.org/events/csci2017.

News

Sukses i ri nga stafi dhe studentët e Riinvest-it

Punimi shkencor i ish-studentit tonë Alban Rashiti dhe i profesorit të Departamentit të Shkencave Kompjuterike të Riinvestit, Arben Damoni, do të publikohet në “The 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence”.

Kjo arritje e stafit dhe i të diplomuarve tanë e ri-konfirmon kualitetin e ofruar në këtë institucion; të përgatitur dhe konkurrues në nivele të tilla të larta ndërkombëtare.

Titulli i punimit: Adaption of Levenshtein Algorithm for Albanian Language.

Për më tepër informata lidhur me konferencen, klikoni në http://americancse.org/events/csci2017.

EVENTET

3

WORKSHOP: Cyber Security and Privacy

Me datën 12.01.2018 (e premte), nga ora 17:00 – 18:30 do të mbahet punëtoria “Cyber Security and Privacy” në bibliotekën Ekrem Beqiri në Riinvest.


Kjo punëtori ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe stimulimin e të rinjëve dhe të rejave entuziast në fushën e sigurisë së informacionit. Studentët mund të marrin pjesë në grupe prej 3-4 personash, ku edhe do të percaktohet grupi përfaqësues i Riinvestit për garën finale me 26.01.2018, me top 5 kolegjet dhe universitetet e Kosovës.


Rregullat do të sqarohen 10 minuta para punëtorisë.


Grupi fitues do të ketë qasje në fondin prej 3000 eurosh dhe bileta falas për pjesëmarrje në Konferencën Vjetore për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, që mbahet me 24, 25 dhe 26 janar në Hotel Emerald, Prishtinë.

News

3

WORKSHOP: Cyber Security and Privacy

Me datën 12.01.2018 (e premte), nga ora 17:00 – 18:30 do të mbahet punëtoria “Cyber Security and Privacy” në bibliotekën Ekrem Beqiri në Riinvest.


Kjo punëtori ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe stimulimin e të rinjëve dhe të rejave entuziast në fushën e sigurisë së informacionit. Studentët mund të marrin pjesë në grupe prej 3-4 personash, ku edhe do të percaktohet grupi përfaqësues i Riinvestit për garën finale me 26.01.2018, me top 5 kolegjet dhe universitetet e Kosovës.


Rregullat do të sqarohen 10 minuta para punëtorisë.


Grupi fitues do të ketë qasje në fondin prej 3000 eurosh dhe bileta falas për pjesëmarrje në Konferencën Vjetore për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, që mbahet me 24, 25 dhe 26 janar në Hotel Emerald, Prishtinë.

News

DEPARTAMENTET

VLERË

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322