biblioteka_1

Biblioteka Riinvest

Riinvest ka qasje në tri koleksione kryesore:

  • Koleksionin fizik të Bibliotekës së Riinvestit,
  • Koleksionin elektronik me qasje të autorizuar në Universitetin Staffordshire perms Athens dhe
  • Koleksionin fizik dhe elektronik të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.

RI_logo

Koleksioni i Bibliotekës së Riinvest

Biblioteka Riinvest (Katalogu) Koleksioni i Bibliotekës së Riinvest

Biblioteka Fizike e Riinvestit gjendet në përdhesë të ndërtesës dhe posedon dy salla leximi.

Për të gjetur librat në Bibliotekë shikoni Katalogun (Së Shpejti).

Llogaria ime (Së Shpejti)

Rregullorja e bibliotekes

Su_logo

Programet Staffordshire

Studentët e regjistruar në Programet Franshizë të Universitetit Staffordshire dhe mësimdhënësit kanë qasje në Bibliotekën elektronike të Universiteti Staffordshire.

Llogaria juaj në Athens ju dërgohet me rastin e regjistrimit.

Kliko Athens (linku)

BKUK_logo

BKUK- Biblioteka Kombëtare Universitare

Me rastin e regjistrimit në Riinvest të gjithë studentët pajisen me llogarinë vjetore në Bibliotekën Kombëtare Universitare.

Studentët marrin kartën e Bibliotekës me rastin e regjistrimit. Me këtë ata kanë qasje në koleksionin fizik dhe elektronik të BKUK.

Klikoni BKUK

Instituti_logo

Instituti Riinvest

Publikimet e Institutit Riinvest mund t’i gjeni këtu