CASE STUDY TRAINING

CASE STUDY TRAINING

Gjatë datave 13, 14 dhe 15 qershor do të mbahet punëtoria me emër “Case Study Training”. Kjo punëtori tre-ditore fokusohet në trajnimin e stafit për ligjërim duke përdorur raste studimore, përfshirë shkrimin e tyre dhe ndërlidhjen e mësimit të studentëve me këso rastesh studimore.

Përgjatë këtyre tre ditëve të punëtorisë fokusi do të qëndrojë në mësimin e metodës së rastit studimor, me demonstrime dhe kohë për t’a përgatitur një të tillë vet.

Leave a Reply