SUNBEAM

Data e fundit për aplikim: 5 Shkurt 2016, 11:00 a.m. CET

Start

15th February 2016

End

15th February 2016

Address

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës   View map

Shpallet thirrja e dyte per bursat SUNBEAM

Data e fundit për aplikim: 5 Shkurt 2016, 11:00 a.m. CET

Webfaqja: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home

Kontaktet:http://www.sunbeam.univpm.it/EN/contacts

Kontakti në Kolegjin Riinvest: bardha.qirezi@riinvest.net

Për të shikuar bursat në dispozicion kontrolloni linkun:

PDF Katalogu

Për procesin e aplikimit vizitoni linkun:http://www.sunbeam.univpm.it/EN/application

MORE DETAIL

Website

www.riinvest.net

Phone

tel: 038 224 322

Email

info@riinvest.net

Hulumtues

Pjesë e Institutit RIinvest

Ambiental

Ne ruajmë ambientin

Të akredituar

Të gjitha programet e akredituara

Inovatorë

Burim i përhershëm i ndryshimit

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 42
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
www.riinvest.net / info@riinvest.net
tel: 038 224 322

Mirë se vini në Kolegjin Riinvest. Shpresojmë se përvoja juaj në Riinvest do të shënojë kthesë në karrierën dhe në zhvillimin tuaj personal

KOLEGJI RIINVEST

Riinvest është i vetmi institucion në Kosovë që ofron studime në gjuhën shqipe dhe angleze, i themeluar nga një institut kërkimor, me staf të angazhuar në mësimdhënie dhe kërkime shkencore. Pothuaj stafi i plotë i Riinvestit është i validuar që të jap mësim në universitetet Britanike. Ne ofrojmë përkujdesje të veçantë ndaj studentëve. 80 përqind e stafit janë në dispozicion për studentë me orar të plotë Njëqindpërqind e të diplomuarve janë të punësuar dhe të gjithë studentët në programet baçellor bëjnë praktikë në vitin e tretë të studimeve. Riinvest është një vendtakim për bizneset dhe palët e interesit. Çdo muaj organizohen vizita dhe ligjërues /mysafirë nga institucione të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.
TOP