Presentation of the Internship Programme of German Business in the Western Balkans

german_business
Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans është program i organizuar/financuar nga Qeveria e Republikës se Gjermanisë, i cili ju mundëson te rinjve nder 30 vjeç me pas një praktikë-pune për një përudhë 3-6 mujore në kompanitë më të njohura gjermane.

Start

1st October 2015

End

15th November 2015

Address

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës   View map

Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans është program i organizuar/financuar nga Qeveria e Republikës se Gjermanisë, i cili ju mundëson te rinjve nder 30 vjeç me pas një praktikë-pune për një përudhë 3-6 mujore në kompanitë më të njohura gjermane.

Ky program hap konkurs për aplikim nga data 01.10.2015 – 15.11.2015.

Në kuadër të aktivitetit tone për promovimin e këtij programi është edhe njoftimi në të gjitha institucionet relevante që kanë interes në ketë fushë.

Poshtë gjeni datën/kohen/vendin ku do të mbahen prezantimet informuese ku koordinatorja e programit Znj. Antje Müller, udhëheqësja e Programit nga Berlini.

Ftohet të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në sesionet informuese që do të mbahen:

– 05.10.2015, ora 15:00, në Zyrën e DIMAK-ut, Rr. Fehmi Agani, Prishtinë.

– 06.10.2015, ora 11:15, në objektet e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, salla nr.611, Bregu i Diellit, p.n, Prishtinë.

– 07.10.2015, ora 11:00, në objektet e Fakultetit të Filologjisë, salla Amfiteatri i fakultetit, Rr. Nëna Terezë, p.n., Prishtinë.

– 07.10.2015, ora 11:45, në International Business College Mitrovica, Rr. Pajazit Boletini, nr.22, Mitrovicë.

Flyer në Gjuhën Angleze

Flyer në Gjuhën Gjermane

MORE DETAIL

Website

www.riinvest.net

Phone

tel: 038 224 322

Email

info@riinvest.net

Hulumtues

Pjesë e Institutit RIinvest

Ambiental

Ne ruajmë ambientin

Të akredituar

Të gjitha programet e akredituara

Inovatorë

Burim i përhershëm i ndryshimit

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 42
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
www.riinvest.net / info@riinvest.net
tel: 038 224 322

Mirë se vini në Kolegjin Riinvest. Shpresojmë se përvoja juaj në Riinvest do të shënojë kthesë në karrierën dhe në zhvillimin tuaj personal

KOLEGJI RIINVEST

Riinvest është i vetmi institucion në Kosovë që ofron studime në gjuhën shqipe dhe angleze, i themeluar nga një institut kërkimor, me staf të angazhuar në mësimdhënie dhe kërkime shkencore. Pothuaj stafi i plotë i Riinvestit është i validuar që të jap mësim në universitetet Britanike. Ne ofrojmë përkujdesje të veçantë ndaj studentëve. 80 përqind e stafit janë në dispozicion për studentë me orar të plotë Njëqindpërqind e të diplomuarve janë të punësuar dhe të gjithë studentët në programet baçellor bëjnë praktikë në vitin e tretë të studimeve. Riinvest është një vendtakim për bizneset dhe palët e interesit. Çdo muaj organizohen vizita dhe ligjërues /mysafirë nga institucione të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.
TOP