Studentët hulumtues të Riinvestit

tel: 038 224 322

Start

1st January 2016

End

5th January 2016

Address

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës   View map

Në Riinvest, përkatësisht në Institutin Riinvest dhe Kolegjin Riinvest, metodologjia e punës studimore dhe kërkimore është e veçantë. Të gjithë studentët e Kolegjit Riinvest kanë mundësi të përfshihen në realizimin e studimeve të Institutit Riinvest.
Studentët e dalluar angazhohen edhe në punë kreative, fillimisht në projekte modeste sepse kjo përgatit punëtorë cilesorë për Institutin në të ardhmen. Kjo po ashtu zhvillon frymën e garës, angazhimit dhe sfidës për punë edhe më cilësore në Kolegj.

Kështu këto ditë 10 studentë të ekonomisë realizuan hulumtimin e tregut për industrinë ushqimore nën udhëheqjen e asistentit Gent Beqiri. Studentëve kjo u shërben jo vetëm për të lidhur teorinë me praktikën por edhe për të realizuar të ardhura të konsiderueshme.

“Puna e Institutit është me interes të vazhdueshëm për ngritjen dhe formësimin profesional të studentëve të Kolegjit. Faktor qenësor ndikimi është marrja e vazhdueshme me problemet aktuale ekonomike, ofrimi i zgjidhjeve dhe rekomandimeve që dalin nga rezultatet e punës në projektet e ndryshme me interes dhe ndikim në ekonominë e Kosovës. Programi mësimor dhe ndërlidhja e tij me hulumtime e punë praktike e bën studimin e ekonomisë në Riinvest të veçantë e me përparësi! ” tha Gent Beqiri, menaxher i hulumtimit.
Lexo më shumë në: http://m.gazetaexpress.com/lajme/studentet-hulumtues-te-riinvestit-112231/?utm_source=referral&utm_medium=web&utm_campaign=copyright

MORE DETAIL

Website

www.riinvest.net

Phone

tel: 038 224 322

Email

info@riinvest.net

Hulumtues

Pjesë e Institutit RIinvest

Ambiental

Ne ruajmë ambientin

Të akredituar

Të gjitha programet e akredituara

Inovatorë

Burim i përhershëm i ndryshimit

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 42
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
www.riinvest.net / info@riinvest.net
tel: 038 224 322

Mirë se vini në Kolegjin Riinvest. Shpresojmë se përvoja juaj në Riinvest do të shënojë kthesë në karrierën dhe në zhvillimin tuaj personal

KOLEGJI RIINVEST

Riinvest është i vetmi institucion në Kosovë që ofron studime në gjuhën shqipe dhe angleze, i themeluar nga një institut kërkimor, me staf të angazhuar në mësimdhënie dhe kërkime shkencore. Pothuaj stafi i plotë i Riinvestit është i validuar që të jap mësim në universitetet Britanike. Ne ofrojmë përkujdesje të veçantë ndaj studentëve. 80 përqind e stafit janë në dispozicion për studentë me orar të plotë Njëqindpërqind e të diplomuarve janë të punësuar dhe të gjithë studentët në programet baçellor bëjnë praktikë në vitin e tretë të studimeve. Riinvest është një vendtakim për bizneset dhe palët e interesit. Çdo muaj organizohen vizita dhe ligjërues /mysafirë nga institucione të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.
TOP