Menaxhmenti Ekzekutiv

  • Drejtor Ekzekutiv, Rasim Merlaku

Menaxhmenti Akademik

  • Drejtoreshë për çështje akademike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, PhD. Bardha Qirezi
  • Udhëheqës i Departamentit të Ekonomisë, PhD, Alban Hashani
    • Kordinator për programin baçellor, Msc. Endrit Pllashniku
    • Kordinator për programin master, Phd. Kandidat. Hajdin Berisha
  • Udhëheqës i Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Phd, Ali Sahin
  • Udhëheqëse e Departamentit Staffordshire University, PhD Kandidat, Diana Lekaj

Menaxhmenti Administrativ/Operacional

Zëvendës Drejtor Ekzekutiv/Drejtor Financiar, Valton Bilalli

Drejtoreshë e Administratës, PhD Kandidat, Saxhide Mustafa

Udhëheqësi i Zyrës për Sigurim të Cilësisë, PhD Kandidat, Isuf Berisha

Screenshot (66)