Oraret Bachelor Shkenca Kompjuterike

Logo_Kolegji_Riinvest

Semestri 1

E Hënë
Matematikë 1 Astrit Rexhepi L+U (203) G1 12:00-15:00
Business English Arta Xhokli L+U (203) G1 10:00- 11:30
Business English Arta Xhokli L+U (203) G2 17:00- 18:30

E Martë
Arkitektura e Kompjuterëve Idriz Smaiili, (300) G1 15:00 – 16:30
Arkitektura e Kompjuterëve Driart Elshani L (204) 17:00 – 18:30
Arkitektura e Kompjuterëve Ramadan Dervishi U (300) G2 18:30 – 20:00

E Mërkurë
Hyrje në Informatikë Nysret Musliu L (300) G1 10:00 – 11:30
Hyrje në Informatikë Naim Hoxha U (300) G1 12:00 – 13:30
Hyrje në Informatikë Yll Qarkaxhija G2 17:00 – 18:30
Hyrje në Informatikë Yll Qarkaxhija (300) G2 18:30 – 20:00

E Enjte
Bazat e Programimit Yll Haxhimusa (300) G1 15:30 – 17:00
Bazat e Programimit Arben Damoni L (300) 17:00 – 18:30
Bazat e Programimit Jeton Pllana U (300) G2 18:30 – 20:00

E Premte
Matematikë 1 Astrit Rexhepi L+U (204) G2 17:00- 20:00

Semestri 3 dhe 4

E Hënë
Inxhinieria Softuerike Yll Haxhimusa L (200) 17:00 – 18:30
Inxhinieria Softuerike Astrit Desku U (200) 18:30 – 20:00

E Martë
Bazat e te Dhenave Naim Hoxha L (200) 16:30 – 18:00
Bazat e te Dhenave Naim Sylejmani U (200) 18:00 – 19:30

E Mërkurë
Programimi i Orientuar ne Objekte Idriz Smaili, L (200) 17:00 – 18:30
Programimi i Orientuar ne Objekte Mensur Osmani Arben Ahmeti U (200) 18:30 – 20:00

E Enjte
Rrjetat kompjuterike Driton Statovci L (200) 17:00 – 18:30
Rrjetat kompjuterike Shkelzen Cakaj Ehat Qerimi U (200) 18:30 – 20:00

E Premte
Nderveprimi njeri – kompjuter Arber Rogova L (200) 17:00 – 18:30
Nderveprimi njeri – kompjuter Amir Rashica U (200) 18:30 – 20:00

Semestri 5 dhe 6

E Hënë
Inxhinieria Softuerike Yll Haxhimusa L (200) 17:00 – 18:30
Inxhinieria Softuerike Astrit Desku U (200) 18:30 – 20:00

E Martë
Bazat e te Dhenave Naim Hoxha L (200) 16:30 – 18:00
Bazat e te Dhenave Naim Sylejmani U (200) 18:00 – 19:30

E Mërkurë
Programimi i Orientuar ne Objekte Idriz Smaili, L (200) 17:00 – 18:30
Programimi i Orientuar ne Objekte Mensur Osmani Arben Ahmeti U (200) 18:30 – 20:00

E Enjte
Rrjetat kompjuterike Driton Statovci L (200) 17:00 – 18:30
Rrjetat kompjuterike Shkelzen Cakaj Ehat Qerimi U (200) 18:30 – 20:00

E Premte
Nderveprimi njeri – kompjuter Arber Rogova L (200) 17:00 – 18:30
Nderveprimi njeri – kompjuter Amir Rashica U (200) 18:30 – 20:00

Oraret Bachelor Ekonomi

Logo_Kolegji_Riinvest

Programi Menaxhim Biznesi (BA)

Viti i Parë i përbashkët për tre drejtimet

E Hënë
Business English I (A2) Arta Xhokli L&U 12:00–14:00
Business English I (A2) Arta Xhokli S 203 Gr. 1

E Martë
Mikroekonomi I Lumir Abdixhiku LU 10:00 – 12:00 S 203 Gr.1
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Bardha Qirezi LU 13:00 – 15:00 S 200 Gr. 1
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Milot Gusija LU 17:00 –19:00 S 001 Gr. 2

E Mërkurë
Mikroekonomi I Fisnik Bajrami LU 17:00 – 19:00 S 001 Gr.2

E Enjte
Matematikë për Biznes Elver Bajrami LU 17:00 – 20:00 S 303 Gr.2

E Premte
Matematikë për Biznes Elver Bajrami LU 14:00 – 17:00 S 203 Gr. 1

Programi Menaxhim Biznesi (BA)

Viti i dytë semestri 3 i përbashkët për 3 drejtimet 

E Hënë
Business English I (A2) Arta Xhokli L&U 12:00–14:00
Business English I (A2) Arta Xhokli S 203 Gr. 1

E Martë
Mikroekonomi I Lumir Abdixhiku LU 10:00 – 12:00 S 203 Gr.1
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Bardha Qirezi LU 13:00 – 15:00 S 200 Gr. 1
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Milot Gusija LU 17:00 –19:00 S 001 Gr. 2

E Mërkurë
Mikroekonomi I Fisnik Bajrami LU 17:00 – 19:00 S 001 Gr.2

E Enjte
Matematikë për Biznes Elver Bajrami LU 17:00 – 20:00 S 303 Gr.2

E Premte
Matematikë për Biznes Elver Bajrami LU 14:00 – 17:00 S 203 Gr. 1

Programi Menaxhim Biznesi (BA)

E Hënë
Business English I (A2) Arta Xhokli L&U 12:00–14:00
Business English I (A2) Arta Xhokli S 203 Gr. 1

E Martë
Mikroekonomi I Lumir Abdixhiku LU 10:00 – 12:00 S 203 Gr.1
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Bardha Qirezi LU 13:00 – 15:00 S 200 Gr. 1
Shkathtësi Akademike dhe Biznesore Milot Gusija LU 17:00 –19:00 S 001 Gr. 2

E Mërkurë
Mikroekonomi I Fisnik Bajrami LU 17:00 – 19:00 S 001 Gr.2

E Enjte
Matematikë për Biznes Elver Bajrami LU 17:00 – 20:00 S 303 Gr.2

E Premte
Matematikë për Biznes Elver Bajrami LU 14:00 – 17:00 S 203 Gr. 1

Kalendari i Ngjarjeve