Presentation of the Internship Programme of German Business in the Western Balkans

Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans është program i organizuar/financuar nga Qeveria e Republikës se Gjermanisë, i cili ju mundëson te rinjve nder 30 vjeç me pas një praktikë-pune për një përudhë 3-6 mujore në kompanitë më të njohura gjermane.

Ky program hap konkurs për aplikim nga data 01.10.2015 – 15.11.2015.

Në kuadër të aktivitetit tone për promovimin e këtij programi është edhe njoftimi në të gjitha institucionet relevante që kanë interes në ketë fushë.

Poshtë gjeni datën/kohen/vendin ku do të mbahen prezantimet informuese ku koordinatorja e programit Znj. Antje Müller, udhëheqësja e Programit nga Berlini.

Ftohet të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në sesionet informuese që do të mbahen:

– 05.10.2015, ora 15:00, në Zyrën e DIMAK-ut, Rr. Fehmi Agani, Prishtinë.

– 06.10.2015, ora 11:15, në objektet e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, salla nr.611, Bregu i Diellit, p.n, Prishtinë.

– 07.10.2015, ora 11:00, në objektet e Fakultetit të Filologjisë, salla Amfiteatri i fakultetit, Rr. Nëna Terezë, p.n., Prishtinë.

– 07.10.2015, ora 11:45, në International Business College Mitrovica, Rr. Pajazit Boletini, nr.22, Mitrovicë.

Flyer në Gjuhën Angleze

Flyer në Gjuhën Gjermane

Leave a Reply