SHËRBIMET PËR BIZNESE

Kolegji RIINVEST ka personel akademik cilësor i cili mund të ndihmoj bizneset në përpjekjet e tyre me anë të produkteve të bazuara në dije dhe praktikë që kanë për qëllim zhvillimin e bizneseve.

RIINVEST ofron këto shërbime për biznese:

• Hulumtime të tregut
• Plane Biznesi
• Plane Strategjike
• Anketa me mostër reprezentative në teren
• Studime të perceptimit të brendit / produktit
• Trajnime profesionale në fushën e kërkimit
• Zhvillim Softueri
• Testim Softueri

 

Për të caktuar takim apo për tu interesuar për shërbimet tona kontaktoni:

hazir.gashi@riinvest.net, info@riinvest.net