Marrëveshja Ekskluzive në mes të Kolegjit Riinvest dhe NLB Bankës

Studentët, pjesë e Kolegjit Riinvest do të kenë mundësi të financojnë studimet duke marrë huadhënie me 0% interes dhe 0% provizion dhe taksa administrative. Një mundësi e tillë u finalizua sot nga marrëveshja nëpërmjet Kolegjit Rrinvest dhe Bankës NLB.