About IT

This author has not yet filled in any details.
So far IT has created 14 blog entries.

Aktivitetet e klubeve studentore

Krahas angazhimit në studime, studentët tanë janë angazhuar në krijimin e klubeve studentore të cilat kanë për qëllim të promovojnë formësimin e aftësive të studentëve. Aktivitetet e klubeve studentore luajnë një rol vendimtar në përcaktimin dhe kanalizimin e pasionit dhe interesit të studentëve, shumë përtej ndjekjes së tyre akademike. Aktivitetet jashtëshkollore që organizohen në mënyrë rutinore nga këto klube u mësojnë studentëve mësime praktike të jetës, duke i bërë ata jo vetëm të gatshëm për punë, por edhe përmes përfshirjes në këto klube, të plotësojnë studimet akademike duke takuar miq të rinj dhe duke fituar përvojë të vlefshme.

Aktivitetet e klubeve studentore2022-07-18T11:21:49+00:00

Të drejtat e studentëve

Studentët kanë të drejtë: a) Të ndjekin leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tyre; b) Të përdorin mjedise në biblioteka, salla kompjuterash dhe shërbime të tjera që ofrohen për studentët nga institucioni: c) Të kërkojë orë suplementare konsultimesh me pedagogët e lëndëve për çfarëdolloj problem që ka paqartësi apo kërkon mbështetje akademike. d) Të zgjedhin dhe të zgjidhen në organet e institucionet parashikuar për studentë, në përputhje me këtë ligj dhe statusin e institucionit: e) Të shprehin opinionin e tyre për cilësinë e mësimdhënies dhe punën e personelit akademik të institucionit. [...]

Të drejtat e studentëve2022-06-14T19:46:28+00:00

PhD. Albin Ahmeti, lecturer in the Computer Science program at Riinvest College

PhD. Albin Ahmeti, ligjërues në programin Shkenca Kompjuterike në Kolegjin Riinvest Profesor Albin Ahmeti është ligjërues në Kolegjin Riinvest në programin bachelor, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri Softuerike, si dhe në programin master, MA Menaxhim.Profesor Albini përfundoi studimet në Prishtinë, Romë dhe Vjenë, duke u doktoruar në moshë të re në fushën e Semantic Web.Gjatë karrierës së tij akademike ai ka kontribuar në Universitetin Teknik të Vjenës (TU Wien), Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit të Vjenës (WU Wien), dhe Universitetin e Bolzanos (Universiteti i Lirë i Bolzanos) përmes punimeve të ndryshme shkencore.Nga viti 2017 vazhdon [...]

PhD. Albin Ahmeti, lecturer in the Computer Science program at Riinvest College2022-02-24T13:14:01+00:00

Study with 100% scholarship

Studioni me bursë 100%. A e dini se në Kolegjin Riinvest të gjithë ata që kanë sukses me notë mesatare mbi 4.0 nga shkolla e mesme, mund të marrin një bursë 100% për vitin e parë të studimeve dhe të paguajnë vetëm 138 euro për shpenzime administrative?Studioni në programe unike që ju përgatisin për tregun e punës dhe të ardhmen, zgjidhni Kolegjin Riinvest dhe një nga programet e nivelit bachelor:BA. menaxhimin e biznesitoseBSc. Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri SoftwareAplikoni tani për studime në Kolegjin Riinvest, gjeni më poshtë linkun për aplikim online:https://riinvest-edu.net/Application

Study with 100% scholarship2022-02-24T13:18:26+00:00

Professor Gëzim Turkeshi joined the academic staff of Riinvest College

Profesor Gëzim Turkeshi iu bashkua stafit akademik të Kolegjit Riinvest Profesor Gëzim Turkeshi iu bashkua stafit akademik të Kolegjit Riinvest, ai ka kryer studimet Master dhe Doktoraturë në një nga universitetet më prestigjioze të Barcelonës, “Universitat Autónoma de Barcelona”. Profesor Gëzim do të ligjërojë në programet e nivelit bachelor dhe master në Kolegjin Riinvest Prof.Gëzim Turkeshi, përveç përvojës dhe përgatitjes akademike, nuk i ka munguar sukseset në sferën profesionale. Profesori është zbatues i disa projekteve për zhvillimin e arsimit në Kosovë. Ka qenë Menaxher i Zhvillimit të Biznesit në Gjirafa. Ai është gjithashtu është themeluesi i [...]

Professor Gëzim Turkeshi joined the academic staff of Riinvest College2022-02-24T13:36:32+00:00

London School of Economics programs at Riinvest College

Programet e London School of Economics në Kolegjin Riinvest Fitoni një kualifikim prestigjioz të ofruar nga London School of Economics/University of London gjatë studimeve në Kolegjin Riinvest.Bachelor Shkenca e të Dhënave dhe Analitika e BiznesitBachelor në Ekonomi dhe PolitikëAfati i fundit për aplikime: 31/10/2021APLIKONI ONLINE: https://riinvest-edu.net/Aplikimi

London School of Economics programs at Riinvest College2022-02-24T13:39:25+00:00

Rritfort Vitija takes the opportunity of semester exchange

Rritfort Vitija shfrytëzon mundësinë e shkëmbimit semestral Studenti i Kolegjit Riinvest, Rritfort Vitija, i cili është në vitin e dytë të studimeve në programin Menaxhim Biznesi, shfrytëzoi mundësinë e shkëmbimit semestral në Ankona të Italisë, përmes bashkëpunimit të Kolegjit Riinvest me Universitetin Politecnica delle Marche.Rritfort tregon se është shumë i lumtur dhe mirënjohës ndaj kolegjit për këtë mundësi.

Rritfort Vitija takes the opportunity of semester exchange2022-02-24T13:41:25+00:00

MA Public Administration

Ma Public Administration Profiles MA Public Policy and Management MA International Affairs MA Urban Planning and Environment At the end of the 2-year program, students will have acquired a strong body of expertise, both in content and in computational skills, to solve challenging problems in digital societies thoughtfully and responsibly. More specifically, graduates program will be able to: Describe approaches to and context of public sector leadership Demonstrate proficiency in executing administrative functions and motivating people Value people and display effective leadership qualities Explain various policy frameworks, the policy process, and democratic systems Analyze [...]

MA Public Administration2022-01-13T07:57:03+00:00

MSc Data Science and Business Analytics

Data Science and Bussines Analytics Profiles MSc Society and Business MSc Advanced Data Science MSc Health and Environment   At the end of the 2-year program, students will have acquired a strong body of expertise, both in content and in computational skills, to solve challenging problems in digital societies thoughtfully and responsibly. More specifically, graduates program will be able to: Identify, analyze, interpret, and critically assess the social (e.g., business, economic, and political) causes and consequences of the digital transformation of societies. Academically reflect and evaluate the legal and ethical implications surrounding privacy, [...]

MSc Data Science and Business Analytics2022-01-12T09:36:57+00:00

MA Management

MA Menaxhment Profilet: MA Menaxhimi i Financave dhe Sistemeve të Informacionit MA Menaxhment dhe Marketing Në përputhje me zhvillimet më të fundit ekonomike në vend dhe në mbarë botën, programi Master i ofruar nga Kolegji Riinvest është një program i veçantë që karakterizohet nga kurse bashkëkohore, literatura moderne, metoda moderne kërkimore, staf me përvojë ndërkombëtare, komunikim i vazhdueshëm me studentë, publikime shkencore, zhvillim projektesh, si dhe mundësi për studime jashtë vendit. Studimet Master në Kolegjin Riinvest zgjasin dy vjet, ndërsa forma modulare e ligjëratës aplikohet gjatë gjithë studimeve. Në këtë program dyvjeçar, jo vetëm që do të fitoni njohuri [...]

MA Management2022-02-24T14:24:41+00:00

New Courses

Contact Info

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Phone: 038 224 322

Recent Posts

Go to Top