PROGRAMET BAÇELLOR

Aplikoni në programet tona Baçellor të Ekonomisë: Analizë Ekonomike për Biznes, Menaxhment dhe Marketing, apo Banka, Financa dhe Kontabilitet…

Apo aplikoni në programet tona Baçellor të Shkencave Kompjuterike: Inxhinieri Softuerike, Programim për Pajisje Mobile dhe Cloud, Menaxhimi i Bazave të të Dhënave, apo Menaxhimi i Rrjetave.

PROGRAMET MASTER

Aplikoni në programet tona Master në Ekonomi, me Specializim në: Menaxhment i Përgjithshëm, Banka dhe Financa, Agrobiznes, Marketing, apo Sistemi i Informacionit për Menaxhment.

Apo Aplikoni në Programet tona Master të Shkencave Kompjuterike me Specializim në Inxhinieri Softuerike.

STAFFORDSHIRE

Study at Department For Staffordshire University
Programmes At Riinvest College in our Bachellor Programmes: Business Management And Enterprise, Business And Marketing Management, and Business And Human Resource Management.

Or Study at our MBA Programmes: Masters Of Business Administration (General), and Masters Of Business Administration (Finance)

UNIVERSITET ME PËRKRAHJE NDËRKOMBËTARE

Instituti Riinvest

Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest, është i pari i llojit think tank në Kosovë që operon nga viti 1995.  Si organizatë hulumtuese me mision që ta promovoj zhvillimin modern ekonomik të Kosovës bazuar në filozofinë e ndërmarrësisë, aktivitetet e Institutit Riinvest që nga viti 2001  përfshijnë hulumtimet mbi politikat dhe advokime për rritjen e mjedisit të biznesit dhe krijimit të kushteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Staffordshire University

Tashmë ne Kolegjin Riinvest, Departamenti për Programet e Staffordshire University ka ndërtuar reputacionin e tij duke iu përshtatur vazhdimisht zhvillimeve të hovshme të mjedisit biznesor. Departmamenti i Staffordshire University ne Prishtinë ofron programe në  Menaxhim Biznesi dhe Ndërrmarrësi, Menaxhim Marketingu, dhe Menaxhim të Resurseve Njerëzore, ndërsa në nivelin Master ofron MBA Master në Administrim Biznesi (General apo Financa).

Riinvest Professional Academy

Vizioni i Akademisë Profesionale Riinvest është të bëhet një qendër trajnuese model i ofrimit te kurseve te standardeve të larta në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze në Ekonomi, Menaxhment, Marketing, Dizajn, Teknologji Informative, Gjuhe dhe Komunikim! Akademia jone do te mundësoje aftësim profesional qe kultivon shkathtësi te avancuara dhe u siguron te certifikuarve tone performancë te nivelit te larte ne punën e tyre!

Programe Atraktive

Programet tona janë të strukturuara që të ofrojë njohuri dhe shkathtësi për punë, duke krijuar parakushte për fleksibilitet në karrierë dhe mësim të vazhdueshëm.

APLIKO TANI
Oct
01

MENAXHIMI I RRJETAVE

Menaxhimi i Rrjeteve profil i Shkencave Kompjuterike – Inxhinieri
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Oct
01

MENAXHIMI I BAZAVE TË TË DHËNAVE

Me përfundimin e suksesshëm të këtij programi studentët do
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Oct
01

PROGRAMIMI PËR PAJISJE MOBILE DHE CLOUD

REZULTATET E PRITURA Pas diplomimit, studentët do të jenë
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Oct
01

INXHINIERI SOFTUERIKE

Pas përfundimit të suksesshëm të programit studentët do të
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Oct
01

MENAXHMENT DHE MARKETING

Profili i menaxhmentit ka për qëllim të përgatis studentët
Bachelor Ekonomiks
Oct
01

BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET

Krahas njohurive bazike për ekonominë në nivel kombëtar dhe
Bachelor Ekonomiks
Oct
01

ANALIZË EKONOMIKE PËR BIZNES

Ky program aftëson studentët për të kuptuar se si
Bachelor Ekonomiks
download
SunBeam-480x170
EUFORIA LOGO

RIINVESTOJMË DIJEN, SË BASHKU KRIJOJMË DIFERENCËN!

 

APLIKO TANI

Shërbimet për Studentë

Biblioteka

Koleksionin fizik të Bibliotekës së Riinvestit, koleksionin elektronik me qasje të autorizuar në Universitetin Staffordshire permes Athens dhe koleksionin fizik dhe elektronik të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.

Vizito Bibliotekën (linku)

Bashkëpunimet

Bashkëpunimi dhe partneritetet janë përgjegjësi e drejtorit ekzekutiv dhe drejtoreshës për planifikim akademik dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Përgjegjësi për inicimin e bashkëpunimeve kanë edhe departamentet të cilat zhvillojnë komunikim të vazhdueshëm me industrinë dhe institucionet tjera në fushën e tyre.

Çka përfiton studenti gjatë studimit në Riinvest

logo_bashkepunimet
  • Certifikatë Teknik i Kontabilitetit i Certifikuar nga ShKÇAK (Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës) pa pagesë shtesë.
  • Certifikatë EIPASS (Passaporta Evropiane e Informatikës)
  • Certifikatë – Planifikim Biznesi dhe Menaxhim i Projekteve
  • Qasje në njërën nga bibliotekat elektronike më të mëdha në botë Athens
  • Mundësi transferimi për studime në programet Staffordshire University në Prishtinë apo Angli.

Hulumtimet

Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest, operon që nga viti 1995 si organizatë hulumtuese, private jo-profitabile, me mision që ta promovoj zhvillimin modern ekonomik të Kosovës bazuar në filozofinë e ndërmarrësisë. Aktivitetet e Riinvestit gjatë viteve 1995-1997 ishin të fokusuara në organizimin e seminareve dhe uorkshopeve me ndërmarrës në çështje të ndryshme të mjedisit të biznesit dhe menaxhmentit të biznesit. Gjatë viteve 1997-1999 Riinvesti bëri aktivitete hulumtuese dhe përkrahëse të orientuara drejt rritjes së njohurive dhe informatave mbi faktorët vendor dhe ndërkombëtare në aspektet ekonomike të Kosovës. Gjatë periudhës së viteve 1999-2000 aktivitetet u orientuan drejt analizimit të situatave në sektorë të ndryshëm (NVM, bizneset familjare, SOE) dhe drejt një rikonstruktimi të suksesshëm. Që nga viti 2001 aktivitete kryesore përfshijnë hulumtimet mbi politikat dhe advokime për rritjen e mjedisit të biznesit dhe krijimit të kushteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Instituti_logo

Studentët hulumtues të Riinvestit

Në Riinvest, përkatësisht në Institutin Riinvest dhe Kolegjin Riinvest, metodologjia e punës studimore dhe kërkimore është e veçantë. Të gjithë […]

RIINVESTI – Një markë e veçantë për studime universitare të ekonomisë

Riinvest po ndërton “brendin” e studimeve superiore të ekonomisë. Numri i studentëve që pranohet është i kufizuar në rreth 60. […]

Ky brend, ka filluar të njihet e pranohet jashtëzakonisht mirë nga të rinjët dhe nga prindërit e tyre, dhe veçanërisht mirë nga bizneset, nga industria dhe institucionet. Veçanërisht kur është fjala për studimet në ekonomi, në shkenca kompjuterike si dhe në studimet e biznesit e menaxhmentit në gjuhën angleze, të cilat në Riinvest, i zhvillojmë përmes programeve unike të Universitetit Staffordshire, i cili funksionon në Prishtinë, gjegjësisht në Riinvest.

Prof. Dr. Muhamet Mustafa

NE BESOJMË SE EDUKIMI ËSHTË PËR TË GJITHË!

STAFI_2