Rreth nesh

Kolegji Riinvest është i vetmi ofrues privat i arsimit të lartë në Kosovë, i themeluar nga një staf akademik shumë i njohur me përvojë të madhe në hulumtim, me qëllim të ofrimit të programeve cilësore që kombinojnë përvojën akademike dhe kërkimore për të gjithë studentët.

Kush jemi ne

Kolegji Riinvest është themeluar në vitin 2007 pas misionit të Institutit Riinvest për të promovuar zhvillimin modern ekonomik në Kosovë, bazuar në filozofinë e ndërmarrësisë. Fillimisht u themelua nga një grup ekspertësh të njohur të shkencave kompjuterike, që punojnë dhe jetojnë në Austri. Zhvillimi profesional i stafit akademik të Kolegjit Riinvest u zhvillua në universitetet më prestigjioze evropiane dhe amerikane, veçanërisht në Universitetin Staffordshire në Mbretërinë e Bashkuar.

    > Read More

Vizioni

Kolegji Riinvest synon të jetë një institucion i arsimit të lartë që ofron programe studimi të njohura globalisht që ndërthurin arsimin cilësor, kërkimin dhe punën praktike, duke krijuar një përvojë unike akademike që kultivon kreativitetin, sipërmarrjen dhe siguron punësim të të diplomuarve.

Do të ketë partneritete strategjike me universitete dhe biznese vendase dhe ndërkombëtare. Kolegji Riinvest do të jetë lider në politikëbërje, vendimmarrje ekonomike dhe inovacione teknologjike, duke përfituar ndërkohë zhvillimin social dhe ekonomik të shoqërisë sonë.

Misioni

Misioni ynë është të ofrojmë studime dhe kërkime me cilësi të lartë në mënyrë që të krijojmë ekspertë të rinj të fushave përkatëse që do të ndihmojnë zhvillimin e vendit tonë, me kapacitet për të konkurruar globalisht. Ne qëndrojmë pas vlerave tona, si më poshtë:

  • Kreativiteti, mendimi kritik dhe inovacioni
  • Toleranca
  • Etikë e lartë dhe ndershmëri
  • Liria akademike
  • Partneritet dhe transparencë ndaj palëve të interesuara, institucioneve dhe audiencës më të gjerë
  • Identifikimi me misionin, vizionin dhe vlerat tona të ofruara nga stafi dhe studentët tanë.