Kolegji Riinvest ri-akreditohet në nivel institucional

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë që Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka shqyrtuar kërkesën e Kolegjit Riinvest për ri-akreditim institucional dhe duke u bazuar në raportin përfundimtarë të ekspertëve ndërkombëtarë të Akreditimit, është vendosur që Kolegji Riinvest të ri-akreditohet për periudhën tre (3) vjeçare.

#vlerë