Riinvest International

Profilet:

Riinvest International është një njësi akademike e cila ofron programe ndërkombëtare të klasit botëror përmes marrëveshjeve me Universitetin e Londrës me drejtim akademik nga London School of Economics and Political Sciences.

Programet që ofrohen përmes Riinvest International janë BSc. Ekonomia dhe Politika dhe BSc Data Science and Business Analytics.

Riinvest International është pjesë e rrjetit të 118 institucioneve që ofron në nivel global këto programe prestigjioze dhe është i vetmi institucion që ofron diploma që mbulojnë Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

Studimi në programet e Universitetit të Londrës me drejtim akademik nga London School of Economics and Political Science në Kolegjin Riinvest është një mundësi unike për studentët në Kosovë që të fitojnë një kualifikim prestigjioz në MB. Kjo mundësi është gjithashtu e disponueshme për të gjithë studentët që vijnë nga rajonet e tjera jashtë Kosovës dhe që dëshirojnë të studiojnë këtu.

1st Year  
2nd Year  
3rd Year -Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit 3rd Year – Ekonomia dhe Politika