Krahas angazhimit në studime, studentët tanë janë angazhuar në krijimin e klubeve studentore të cilat kanë për qëllim të promovojnë formësimin e aftësive të studentëve.
Aktivitetet e klubeve studentore luajnë një rol vendimtar në përcaktimin dhe kanalizimin e pasionit dhe interesit të studentëve, shumë përtej ndjekjes së tyre akademike. Aktivitetet jashtëshkollore që organizohen në mënyrë rutinore nga këto klube u mësojnë studentëve mësime praktike të jetës, duke i bërë ata jo vetëm të gatshëm për punë, por edhe përmes përfshirjes në këto klube, të plotësojnë studimet akademike duke takuar miq të rinj dhe duke fituar përvojë të vlefshme.