Albin Breznica mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike.
Ai ka mbrojtur temën e diplomës “Programuesit e rremë dhe efekti i tyre në një kompani programuese” me sukses të dalluar.
Nën mentorimin e profesoreshës Albnora Hoti Krasniqi, Kolegjit Riinvest iu shtua edhe një temë me shumë vlerë e punuar me shumë përkushtim nga Albini, i cili po ashtu ka qenë student i dalluar përgjatë tri viteve të studimit.