Studentët e Kolegjit Riinvest vazhdojnë të shfrytëzojnë mundësinë e shkëmbimit semestral në universitetet partnere

Studentët e Kolegjit Riinvest vazhdojnë të shfrytëzojnë mundësinë e shkëmbimit semestral në universitetet partnere. Liza Hyseni, studente në programin Menaxhim Biznesi ka përfituar nga mundësia e shkëmbimit semestral në Università Politecnica delle Marche në Ankona të Italisë. “Përvoja ime gjatë studimit të Analizën Ekonomike për Biznes në Kolegjin Riiinvest ka qenë jashtëzakonisht e vlefshme në përgatitjen time për studimet e mëtutjeshme. Kurrikula është krijuar për t'u dhënë studentëve një kuptim gjithëpërfshirës të parimeve ekonomike dhe se si ato zbatohen në situatat e biznesit në botën reale. Të qenit në vitin e tretë të studimeve më ka lejuar të mësoj më shumë [...]

Studentët e Kolegjit Riinvest vazhdojnë të shfrytëzojnë mundësinë e shkëmbimit semestral në universitetet partnere2023-04-04T13:41:55+00:00

Kolegji Riinvest nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Prigo University

Kolegji Riinvest ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Prigo University në Republikën Çeke për të promovuar bashkëpunim akademik, shkencor dhe kulturor mes dy institucioneve. Nga kjo marrëveshje, studentët dhe stafi i të dy institucioneve do kenë mundësi të përfitimit të bursave, informatave akademike dhe materialeve tjera. Ndër tjerash, dy institucionet pajtohen që të bashkëpunojnë në zhvillimin e programeve të përbashkëta trajnuese, shkëmbime semestrale të studentëve, shkolla verore, shkëmbim të stafit, etj.

Kolegji Riinvest nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Prigo University2023-03-14T11:46:25+00:00

Title

Go to Top