Kolegji Riinvest shpallë konkurs për vendin e punës “IT / System Administrator”

  Përshkrimi i detyrave të punës:   • Është përgjegjëse për pajisjet teknologjike siç janë kompjuterët / printerët / fotokopje / projektorët dhe të tjera pajisje dhe aksesorë të TI-së; • Pranon tiketat e help-desk që ndërlidhen me shërbime të TI-së; • Mirëmban dhe dizajnon websitet e Kolegjit: • Kontakti i parë me providerin e rrjetit dhe problemeve teknike me rrjete; • Sigurohet që sallat janë në rregull për mbarëvajtjen e mësimit duke i kontrolluar ato çdo mëngjes për teknikalitete; • Proceson kërkesat e studentëve dhe stafit për mirëmbajtje të emailave; • Proceson kërkesat e drejtuara për platformën në My.Riinvest.net dhe [...]

Kolegji Riinvest shpallë konkurs për vendin e punës “IT / System Administrator”2023-05-25T12:10:29+00:00

Kolegji Riinvest shpallë konkurs për vendin e punës “Zyrtar / e në shërbimin studentor / administratë”

Kolegji Riinvest shpallë konkurs për vendin e punës “Zyrtar / e në shërbimin studentor / administratë” Përshkrimi i detyrave të punës: • Është përgjegjës për mbarëvajtjen administrative të studentëve, në studime bazike dhe post-diplomike; • Pranon dhe vlerëson aplikimet e studentëve; • Regjistron studentët dhe në bashkëpunim me zyrën e IT-së ndihmon procesin e aktivizimit të llogarisë Riinvesti Im, dhe eLearning; • Informon studentët dhe mësimdhënësit për çështje administrative; • Në bashkëpunim me zyrën e IT-së sigurohet qe sallat janë në rregull për mbarëvajtjen e mësimit; • Proceson kërkesat e studentëve dhe komunikon në pajtim me rregulloren dhe procedurat e punës [...]

Kolegji Riinvest shpallë konkurs për vendin e punës “Zyrtar / e në shërbimin studentor / administratë”2023-05-12T09:57:45+00:00

The first meeting of the Scientific Research Commission

The first meeting of the Scientific Research Commission is held, where four of the members of the Commission elected based on the decision of the Academic Council met: Albin Ahmeti, Gëzim Turkeshi, Ruzhdi Halili and Bletina Lepaja. The committee discussed the formation of the research institute, where the members proposed the formation of the Data Science group, as it is an interdisciplinary field and all professors have the opportunity to be involved and contribute. Another topic discussed was the Master Themes Symposium, which members saw as important because it would serve as a kind of filter to guide students in the [...]

The first meeting of the Scientific Research Commission2022-03-23T14:17:30+00:00

Title

Go to Top