Sot është mbajtur dita informuese për programet e London School of Economics të ofruara ekskluzivisht nga Kolegji Riinvest.
Në këto takime stafi menaxhues dhe akademik njoftuan të interesuarit për programet dhe mundësitë e ofruara nga këto programe.
Falënderojmë Prof. Visar Vokrri dhe Prof. Fitim Mulolli për pjesëmarrjen në takim.
KONTAKTONI: 038-224-322