Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Vajzave në TIK, me iniciativën e Komunës së Prishtinës u bashkuan 15 organizata që kontribuojnë në promovimin dhe fuqizimin e vajzave dhe grave në TIK çdo ditë.

Bashkohuni me ne dhe bëhuni pjesë e aktiviteteve të kolegjit Riinvest.

26-28 Prill.

#VAJZATNËTIK22.