Kolegjit Riinvest i shtohet në listë edhe një bashkëpunim me Risk Smart Professional.

Risk Smart Professional LLC është partneri i vetëm zyrtarë i Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) me bazë në SHBA, Qëllimi i këtij bashkëpunimi është që studentët e Kolegjit Riinvest të kenë qasje në certifikime dhe trajnime në fushën e luftimit të krimeve financiare, të rangut botërorë me pikësynim përkrahjen e ngritjes së nivelit edukativ dhe profesional të të rinjve kosovarë. Çertifikimet janë vlerë e shtuar për studentët e Kolegjit Riinvest të cilat mundësojnë dhe lehtësojnë punësimin dhe avancimin e studentëve në karrierën profesionale.

Çdo hap i juaji drejt karrierës është obligim i yni.