Kolegjit Riinvest i shtohet në listë edhe një bashkëpunim me PBC Academy.

PBC Academy , e cila është e akredituar nga Agjencia Kombëtare e Kualifikimit (AKK) dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ofron edukim profesional, trajnime dhe zhvillim nismash afariste (Startups) në TIK.

Falë kësaj marrëveshje Kolegji Riinvest dhe PBC Academy do kenë mundësi të punojnë së bashku për të ofruar studime cilësore me kurrikulë moderne të teknologjisë informative.

#vlerë