Programet e London School of Economics në Kolegjin Riinvest

Fitoni një kualifikim prestigjioz të ofruar nga London School of Economics/University of London gjatë studimeve në Kolegjin Riinvest.

Bachelor Shkenca e të Dhënave dhe Analitika e Biznesit

Bachelor në Ekonomi dhe Politikë

Afati i fundit për aplikime: 31/10/2021

APLIKONI ONLINE: https://riinvest-edu.net/Aplikimi