Mbahet simpoziumi i radhës me studentët të cilët janë duke punuar në temat e nivelit master.
Në këtë simpozium u prezantua puna e studentëve në pjesë të ndryshme të hulumtimit.
Qëllimi i këtyre simpoziumeve është që stafi ynë profesional të i mbështes studentët tanë në rrugëtimin e fundit të nivelit master – temën e diplomës.