Në kuadër të iniciativës Bridge, në Kolegjin Riinvest është mbajtur workshopi me temën “IoT in Supply Chain via patented trackers & beacons with an innovative, insightful and proprietary software platform”.
Ligjërues në këtë workshop ishte z. Astrit Leti – Drejtor i operacioneve të kompanisë Tive në Kosovë i cili para studentëve ka paraqitur produktet tejet inovative të kësaj kompanie.