Me datën 04 Nëntor 2022 nga ora 16:00 Kolegji Riinvest në bashkëpunim me Bankën BPB organizon sesionin informues rreth programit “BPB Junior”.
Programi ofron mundësi të angazhimit të të rinjëve në trajnim dhe përgatitje profesionale nga stafi i bankës të specializuar në fusha të ndryshme të industrisë, për periudhë 3-4 muaj. Ky program do të zhvillohet në BPB HR Academy në Prishtinë, një mjedis inovativ i cili to të mbështes zhvillimin e studentëve me hulumtimet, teoritë dhe praktikat më të fundit.
Gjatë gjithë kohës në program, studentët do të kalojnë në një seri të moduleve të trajnimit, të cilat përqendrohen në aftësi të buta dhe profesionale që do të ndihmojnë të zhvillohen si punonjës të BPB-së dhe të krijojnë një rrjet të madh të kolegëve dhe më pas mundësi punësimi në bankën BPB.
Prezantimit i programit do të bëhet përmes platformës Google Meet në linkun në vijim: https://meet.google.com/uxs-ccso-hjb?authuser=1
Ftoheni të merrni pjesë dhe të merrni të gjitha informatat e nevojshme rreth Programit BPB Junior.