Kolegji Riinvest është pjesë e rrjetit të mbi 70 institucioneve që ofron në nivel global këto programe prestigjioze dhe është i vetmi institucion që ofron diploma që mbulojnë Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.
Programet që ofrohen përmes Kolegjit Riinvest janë:
• BSc. Ekonomia dhe Politika
• BSc. Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit.
KONTAKTONI: 038-224-322