Profesor Gëzim Turkeshi iu bashkua stafit akademik të Kolegjit Riinvest

Profesor Gëzim Turkeshi iu bashkua stafit akademik të Kolegjit Riinvest, ai ka kryer studimet Master dhe Doktoraturë në një nga universitetet më prestigjioze të Barcelonës, “Universitat Autónoma de Barcelona”.

Profesor Gëzim do të ligjërojë në programet e nivelit bachelor dhe master në Kolegjin Riinvest

Prof.Gëzim Turkeshi, përveç përvojës dhe përgatitjes akademike, nuk i ka munguar sukseset në sferën profesionale. Profesori është zbatues i disa projekteve për zhvillimin e arsimit në Kosovë. Ka qenë Menaxher i Zhvillimit të Biznesit në Gjirafa. Ai është gjithashtu është themeluesi i Korb Marketing Research, një kompani e specializuar në marketing