Raiffeisen Bank ka lansuar programin RISE – Raiffeisen Internship & Scholarship for Engineers, që ka për qëllim mbështetjen dhe zhvillimin e studentëve nga fusha e teknologjisë së informacionit në Kosovë, përmes ofrimit të bursave dhe punës praktike.
• 1200 Euro Bursë
• Punë Praktike me Pagesë
• Trajnime nga ekspertë të fushës
• Mentorim
• & benefite të tjera
Në këtë program, falë marrëveshjes mes Kolegjit Riinvest dhe Bankës Raiffeisen mund të aplikojnë të gjithë studentët e Kolegjit Riinvest që janë duke studiuar Shkenca Kompjuterike apo fushë të ngjashme!
Data për aplikim: 1 deri 14 Shtator, 2022
Për më shumë informata vizitoni www.raiffeisen-kosovo.com/shq/rise