Sefer Bytyçi prezanton në American Heart Associations (AHA 2022) në USA, Chicago, Illinois
Ai në këtë konferencë ka prezantuar punimin “Percutaneous Coronary Intervention is Not Superior to Optimal Medical Treatment in Impacting Clinical Events in Stable CAD: A Systematic Review and Meta-Analysis” në kuadër të së cilit ka pasur rolin e “Data Scientist”.
Në linkun në vijim mund të gjeni dhe abstraktin e këtij punimi: https://www.abstractsonline.com/pp8/…
Seferi është MSc. kandidat i Kolegjit Riinvest në “Shkenca e të dhënave dhe Analiza e Biznesit” dhe me sukseset e tij akademike dhe profesionale na bën krenarë çdo herë!