Stafit akademik të Kolegjit Riinvest i bashkohet profesor Dren Qerimi

Stafit akademik të Kolegjit Riinvest i bashkohet profesor Dren Qerimi, i cili ka doktoraturën në Inxhinieri Nukleare, Radiologjike dhe Plazmatike në Universitetin e Illinois në Urbana-Champaign. Gjatë doktoraturës ai ka krijuar një teknologji të re për përdoruesit dhe avancimin e procesorëve në industrinë e përçuesve, më gjykues me fokus në teknologjinë më të re të prodhimit të procesorëve me anë të litografisë ekstreme ultravioletë, për të kuptuar se ka publikuar disa punime shkencore. Tani prof. Dreni është duke punuar si shkencëtar në Lam Research, kompania e cila është lider në industrinë e gjysmëpërçuesve, që zhvillon algoritme dhe modele përmes machine learning/artifical inteligence.Kolegji Riinvest krenohet me profesorë si Dreni, që është shembull i cili shoqëria dhe historitë tona mund të mësojnë.