Bibloteka

Misioni kryesor i bibliotekës është të ofrojë dhe zhvillojë burime, shërbime dhe mjedis cilësor për të mbështetur mësimin, mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në Kolegjin Riinvest.

Biblioteka e Kolegjit Riinvest “Ekrem Beqiri” ndodhet në ambientet e kolegjit, e cila u ofron studentëve hapësirën e nevojshme për lexim dhe hulumtim të pavarur. Biblioteka është e pajisur me një fond optimal titujsh nga literatura e avancuar shkencore dhe akademike, duke përfshirë të gjitha fushat përkatëse të studimit. Në bibliotekë do të gjeni libra, revista shkencore, raporte kërkimore, teza të studentëve dhe materiale të tjera të nevojshme akademike që ndihmojnë studentët në studimet e tyre në kolegjin tonë. Bibliotekat elektronike në Kolegjin Riinvest u ofrojnë studentëve qasje në bibliotekat elektronike dhe bazat e të dhënave në mbarë botën, të cilat lehtësojnë punën kërkimore të studentëve. Bazat e të dhënave online përdoren vetëm në ambientet e Kolegjit Riinvest.

Lidhur me këtë çështje, Kolegji Riinvest ka marrëveshje kontraktuale me këto biblioteka online:

 • JStor
 • LSE & UoL Library
 • Database – Riinvest Institute

Orari i punës së Bibliotekës është:

Nga e hena ne te premte 09:00 – 20:00

Të shtunën 09:00 – 17:00

Qëllimi kryesor i Bibliotekës është:

 • Ofron trajnime për të gjithë studentët dhe stafin se si të hyjnë në bibliotekat online dhe detyrat përkatëse
 • Siguroni akses në të dhënat kërkimore të kryera për studentët
 • Të ketë një fond të mjaftueshëm librash që do të mbështesin proceset mësimore dhe mësimore
 • Vendosja e bashkëpunimeve me biblioteka të tjera private dhe publike.

Qasja në bibliotekë: Çdo student në Kolegjin Riinvest pajiset me letërnjoftim që mundëson qasje në bibliotekën fizike dhe elektronike. Duhet të siguroheni që të keni me vete ID-në tuaj përpara se të mund të hyni në bibliotekë.

Të gjithë studentët, stafi mësimor dhe administrativ i Kolegjit Riinvest mund të huazojnë materialin për përdorim jashtë ambienteve tona. Megjithatë, më poshtë mund të gjeni disa nga rregullat për huazimin e një materiali leximi:

 • Libri mund të huazohet për një periudhë maksimumi 14 ditë;
 • Libri mund të huazohet vetëm me letërnjoftim studentor (kjo e fundit mbetet në bibliotekë);
 • Për të zgjatur afatin, libri i huazuar duhet të sillet në bibliotekë, afati nuk zgjatet me e-mail, telefon apo ndonjë formë tjetër elektronike;
 • Materiali i huazuar, i cili kthehet në bibliotekë, duhet t’i paraqitet personit përgjegjës në bibliotekë;
 • Revistat, gazetat, librat referencë (fjalor, enciklopedi, etj.) nuk mund të huazohen.

Ekipi ynë