Profile : BSc Shkenca e të Dhënave dhe Analiza e Biznesit

Vitet e fundit, Big Data ka qenë një nga temat më të përfolura në botën e biznesit dhe teknologjisë, prandaj profesioni i Data Scientist është shumë i kërkuar në Kosovë dhe më gjerë. Të dhënat kanë aq shumë potencial saqë janë quajtur “karburanti i ekonomisë dixhitale” – duke aluduar në mundësinë që të dhënat mund të drejtojnë të ardhmen tonë. Analiza e të dhënave mundëson një mënyrë krejtësisht të re të zgjidhjeve teknologjike. Ne shohim ndryshimet më të dukshme në Inteligjencën Artificiale dhe Mësimin e Makinerisë. Për më tepër, thjeshtimi, mbledhja, strukturimi dhe analizimi i të dhënave informon vendimmarrjen e biznesit. Prandaj të dhënat dhe informacioni janë bërë burimet kryesore për industri të ndryshme. Me rritjen e dixhitalizimit, ka shumë mundësi të reja që mund të kenë qenë përtej imagjinatës sonë dhjetë apo pesëmbëdhjetë vjet më parë.

Ndërsa bota po drejtohet gjithnjë e më shumë nga të dhënat, aftësitë analitike do të jenë shumë të kërkuara në të gjitha industritë. Si lider në iniciativat që formësojnë sistemin arsimor në Kosovë dhe ndihmojnë të rinjtë, Riinvest International ka lidhur një marrëveshje me Universitetin e Londrës (UoL) dhe London School of | Ekonomia dhe Shkenca Politike (LSE) për të ofruar programin bachelor të shkencës BSc. Data Science and Business Analytics, i vetmi në rajon dhe Evropë si dhe BSc bachelor i shkencave Ekonomi dhe Politikë.

Diploma Bachelor i Shkencës në Shkencën e të Dhënave dhe Analitikën e Biznesit e ofruar nga UoL me drejtim akademik nga LSE kombinon dy fusha të rëndësishme të teknologjisë dhe teknikave matematikore dhe statistikore për të analizuar të dhënat që identifikojnë çështjet që janë të rëndësishme për performancën e biznesit. Në këtë program studentët ndjekin gjysmën e kurseve në IT dhe gjysmën tjetër në matematikë, statistikë dhe studime biznesi. Ata do të përfshihen në analizën e thellë të të dhënave nga industri të ndryshme që janë kritike për mirëqenien e kompanive. Studentët do të fitojnë një përvojë të pasur studimore duke qenë intelektualisht të gatshëm për t’u angazhuar në mënyrë efektive në formësimin dixhital të shoqërisë kosovare në përputhje me praktikat më të mira evropiane dhe botërore. Për shembull, disa nga temat e mbuluara në lëndët e këtij programi janë: Programimi i shkencës së të dhënave, biznesi dhe menaxhimi në një kontekst global, analiza e biznesit, modelimi i projektuar dhe projektuar, metoda statistikore për kërkimin e tregut, mësimi i makinerive dhe më shumë.

E veçanta e kësaj fushe është se mund të aplikohet në industri të ndryshme. Rrjedhimisht, një i diplomuar në këtë fushë, mund të punojë në sektorin publik dhe privat në financa, marketing, mjekësi, farmaceutikë, teknologji e shumë të tjera.