Arbër Lutolli mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike

Arbër Lutolli mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike. Ai ka mbrojtur temën e diplomës "Zhvillimi i cryptocurrency staking" me sukses të dalluar. Nën mentorimin e profesorit Ramadan Dervishi, Kolegjit Riinvest iu shtua edhe një temë me shumë vlerë e punuar me shumë përkushtim nga Arbëri. #vlerë

Arbër Lutolli mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike2023-03-17T11:44:23+00:00

Albin Breznica mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike

Albin Breznica mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike. Ai ka mbrojtur temën e diplomës "Programuesit e rremë dhe efekti i tyre në një kompani programuese" me sukses të dalluar. Nën mentorimin e profesoreshës Albnora Hoti Krasniqi, Kolegjit Riinvest iu shtua edhe një temë me shumë vlerë e punuar me shumë përkushtim nga Albini, i cili po ashtu ka qenë student i dalluar përgjatë tri viteve të studimit. #vlerë

Albin Breznica mori titullin Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike2023-03-15T10:03:13+00:00

E diplomuar në nivelin master me diplomë të dyfishtë nga Kolegji Riinvest dhe Università Politecnica delle Marche

E diplomuar në nivelin master me diplomë të dyfishtë nga Kolegji Riinvest dhe Università Politecnica delle Marche. Rona Ramadani është njëra prej studenteve që ka përfituar nga mundësia e diplomës së dyfishtë, falë bashkëpunimit mes Kolegjit Riinvest dhe Università Politecnica delle Marche. Falë përkushtimit dhe punës së saj, Rona ka arritur që të diplomojë me titullin “Dottoressa Magistrale”. Ne jemi shumë krenarë me arritjet e Ronës dhe i urojmë shumë suksese të mëtutjeshme! #vlerë

E diplomuar në nivelin master me diplomë të dyfishtë nga Kolegji Riinvest dhe Università Politecnica delle Marche2023-03-14T12:27:24+00:00

Erisa Vitija është studentja e radhës e diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike

E diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike Erisa Vitija është studentja e radhës e diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike. Nën mentorimin e Prof. Arben Damoni, Erisa me sukses të dalluar ka mbrojtur para komisionit, temën “Zhvillimi dhe zbatimi i realitetit te shtuar (Augmented Reality) në Astronomi". Ky punim diplome eksploron se si realiteti i shtuar gjenë zbatim në atllasin astronomik për të mësuar planetët dhe yjet që na rrethojnë. Në këtë punim janë diskutuar sfidat e kësaj teknologjie në mësim dhe mësimdhënie dhe po ashtu përshkruhet sesi realiteti i shtuar mund të rrisë përvojat e studentëve në astronomi, duke përmirësuar [...]

Erisa Vitija është studentja e radhës e diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike2023-03-14T12:10:29+00:00

Muhamet Kaçandolli është studenti i radhës i diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike

I diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike Muhamet Kaçandolli është studenti i radhës i diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike. Nën mentorimin e Prof. Albnora Hoti Krasniqi, Muhameti me sukses të dalluar ka mbrojtur para komisionit, temën “Ndikimi i DevOps në ciklin e plotë të zhvillimit të aplikacioneve”. Ky punim ka për qëllim të prezantojë se si ndikon implementimi i DevOps ne ciklin e plotë të zhvillimit të aplikacioneve në mënyrë teorike duke treguar sfidat që kompanitë e ndryshme kanë pasur ndër vite dhe se si DevOps ka ndikuar në rritjen e tyre, po ashtu edhe në mënyrë praktike duke demonstruar [...]

Muhamet Kaçandolli është studenti i radhës i diplomuar në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Softuerike2023-03-14T12:09:04+00:00
Go to Top